AEC Security Academy

​​AEC Security Academy

Pomocou krátkych, jednoduchých videí sa zamestnanci naučia všetko o informačnej bezpečnosti, spôsoboch ochrany informácií a prevencie pred ich únikom.

 

Posilnite najslabší článok informačnej bezpečnosti - ľudský faktor

U zákazníka sme vykonali test pomocou sociálneho inžinierstva. Výsledkom bolo alarmujúce množstvo zamestnancov, ktorí nám nevedomky vyzradili dôverné informácie. S ich pomocou sme sa ľahko dostali k dátam spoločnosti. Týmto sme u zákazníka identifikovali potrebu vzdelávania zamestnancov o nástrahách, ktorým čelia.

Zadávateľ si z našej ponuky vybral školenie v podobe e-learningu. Formou krátkych, zábavných videí sa zamestnanci učili všetko o IT bezpečnosti na pracovisku aj v bežnom živote. Vďaka spätnej väzbe vieme, že ocenili pútavý, zrozumiteľný výklad a užitočnosť informácií pre každodenný život.

Po čase sme testy sociálnym inžinierstvom opakovali a zamestnanci tentokrát dosiahli znateľne lepšie výsledky. Dokázali rozpoznať hrozby a adekvátne na ne reagovať. Nesprávne sa zachovali len tí, ktorí neprešli všetkými kurzami.

Popis riešenia

Obsah kurzov zostavili naši odborníci na dátovú bezpečnosť na základe dlhoročnej praxe a skúsenosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Pomocou krátkych, jednoduchých videí sa zamestnanci naučia všetko o informačnej bezpečnosti, spôsoboch ochrany informácií a prevencie pred ich únikom. Súčasťou každého videa je aj krátky test pre overenie nadobudnutých znalostí. 

 

Prínosy nášho riešenia

  • Zvýšenie povedomia zamestnancov  o bezpečnostných hrozbách a ich dopadoch. Ako v pracovnom prostredí, tak aj na cestách a v súkromí. 
  • Zníženie množstva IT incidentov spôsobených zamestnancami.
  • Dostupnosť reálnych, merateľných výsledkov.

Ponúkame vám

Online e-learningovú platformu – pripojíme vás do našej online e-learningovej platformy. Môžete celý proces vzdelávania riadiť sami alebo len sledovať výsledky a administráciu nechať na nás.

E-learningové kurzy – vyberte si z množstva kurzov v rôznych úrovniach odbornosti, od bežných užívateľov po bezpečnostných expertov. Ak nenájdete kurz, ktorý by spĺňal vašu predstavu, vytvoríme vám ho na mieru.

Phishingovú platformu – nástroj, pre testovanie schopností zamestnancov rozpoznať podvodný e-mail. Postaráme sa o plánovanie, customizáciu, posielanie a následné reportovanie výsledkov phishingových kampaní.

Prepojenie výsledkov a vzdelávania – výsledky phishingových kampaní prepájame s následným vzdelávaním príslušným e-learningovým kurzom. Tak nie len identifikujeme nedostatky, ale aj pracujeme na ich odstránení.

Prehľadný reporting – priamo v AEC Security Academy máte k dispozícií všetky informácie, štatistiky, reporty  a prehľad celkového priebehu vzdelávania.

Podporu – môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť. Ponúkame vám technickú aj lektorskú pomoc.

Referencie

Referencie vám radi dodáme na vyžiadanie.