​Krízové riadenie

​​​​​​​​Krízové riadenie

Podstatou krízového riadenia je prekonanie mimoriadnych situácií ako sú ekonomické turbulencie, nesprávne rozhodnutie managementu či pandémia. Cieľom proti krízových opatrení je skoré rozpoznanie prichádzajúcej krízy a spustenie rámcových záchranných procesov.


 


Ste pripravený na príchod krízy?

Udalosti z nedávnej minulosti napovedajú, že môžeme v budúcnosti očakávať častejší výskyt katastrof ovplyvňujúcich ľudskú spoločnosť – tie povedú k opakovanému výskytu krízových situácií. Ako nám názorne predviedla aj pandémia koronavírusu, pri ktorej sa ukázalo, aké zásadné dopady na spoločnosť má pokrytie zdravotných rizík.

Každá kríza prináša udalosti, behom ktorých môže dôjsť k významným prevádzkovým, obchodným a v ich súvislosti aj finančným dôsledkom. Krízové riadenie nezaistí, že ku kríze nedôjde, ale pripraví Vás na situáciu. Budete tak reagovať včas a adekvátne, a tým zvýšite šancu na prekonanie vzniknutej krízy s minimálnymi stratami. Kríza môže znamenať aj príležitosť, pokiaľ ju v porovnaní s konkurenciou prekonáte lepšie.

Príprava na krízu znamená aj to, že včas rozpoznáte udalosti, ktoré ku kríze smerujú a zodpovedajúcim spôsobom na ne zareagujete. Bez prípravy mnohonásobne predlžujete reakčnú dobu a informácie, potrebné na správne rozhodnutia, budú pre Vás nepoužiteľné.

Podstatou krízového riadenia je pripraviť procesy, štruktúry a postupy, vďaka ktorým sa budú môcť zodpovední pracovníci venovať skutočne efektívnemu riešeniu vzniknutej situácie.

Ako odpoviete na tieto otázky?

 • Dokážeme krízu rozpoznať včas?
 • Vieme, čo robiť, keď kríza prichádza?
 • Vyplatí sa náš súčasný postup na riešenie krízy podrobiť preskúmaniu v súlade so súčasnými „best-practice" v obore?

Behom pandémie COVID-19, existovalo veľké množstvo spoločností, ktoré dokázali aplikovať vhodné preventívne opatrenia aj týždne predtým, ako sa tak stalo na štátnej úrovni. Preto je jednou z dôležitých podmienok na úspešné zvládnutie krízy voľba zodpovedných pracovníkov, ktorí dokážu rýchlo pracovať s informáciami a na ich základe uskutočniť správne a včasné rozhodnutia.

Popis riešení

 • Ponúkame konzultácie, ale aj kompletné spracovanie všetkých fáz prípravy procesov súvisiacich s krízovým riadením.
 • Kontrolu alebo návrh procesov krízového riadenia (vrátane prípravy krízového plánu, ustanovenia krízového teamu a jeho kompetencií na zvládnutie krízy).
 • Pomoc pri nasadzovaní a údržbe krízového riadenia.

Ako prebieha spolupráce

 • Po analýze procesov súvisiacich s krízovým riadením Vám pomôžeme nastaviť vhodné postupy na krízové riadenie. V spolupráci s Vami pripravíme príslušnú dokumentáciu a interné procedúry.
 • Pomôžeme Vám nastaviť proces na včasné rozpoznanie prichádzajúcej krízy.
 • Poradíme Vám s voľbou vhodných prostriedkov na monitorovanie situácie ale aj s prípravou kritérií a postupu na posúdenie závažnosti krízy.
 • Následne na to zahájime prípravu procesov a štruktúr na zvládanie komplikácií, ktoré budú popísané v krízovom pláne a ten bude zahŕňať:
    • postup na aktiváciu krízových procesov,
    • kroky na zostavenie krízového teamu,
    • spôsob komunikácie,
    • prácu s informáciami,
    • a šablóny dokumentácie využívaných na riešenie krízy.

Vhodné postupy na riešenie krízy je potrebné prispôsobiť Vašim konkrétnym podmienkam. Preto bude naša spolupráca prebiehať v úzkom kontakte, ktorý nám pomôže situáciu dôkladne vyhodnotiť a na základe toho pripraviť optimálne riešenia.

Náš prístup

Vychádza z odporúčania pôvodného štandardu BS 11200:2014 organizácie BSI, ktorý v súčasnosti prechádza evolúciou v EN Standard pod označením PD CEN/TS 17091:2018.

Problematika krízového riadenia zasahuje predovšetkým do oblasti riadenia spoločnosti, ale úzko súvisí s problematiku kontinuity businessu ISO 22301:2019. Krízové riadenie ďalej nadväzuje na riadenie incidentov ISO 22320:2018 a riadenie rizík ISO 31000:2018.

Výhody

 • V AEC máme stabilní tým security specialistů.
 • Klademe důraz na specializace v konkrétních oblastech, ale současně i na široký přehled, který je v kybernetické bezpečnosti nezbytný.
 • Prvořadé jsou pro nás praktické znalosti získané na projektech realizovaných pro naše zákazníky.
 • Řada našich specialistů se může pochlubit i odbornými certifikacemi, jako CISA, CISSP, ITIL Foundation apod.

Referencie

Dlhodobo spolupracujeme s firmami a organizáciami naprieč celým trhom. Medzi našimi zákazníkmi nájdete nadnárodné spoločnosti, ale aj malé firmy a drobných podnikateľov. Všetkým vychádzame maximálne v ústrety a poskytujeme služby na mieru s ohľadom na ich veľkosť a oblasť pôsobenia. Konkrétne referencie Vám radi predložíme na vyžiadanie.

Kontaktujte nás


Overenie: