Cloud Security

​​​​​​​​​​​​​​Cloud Security

Cloud Secutity označuje širokú škálu zásad, technológií, aplikácií a ovládacích prvkov používaných na ochranu virtualizovaných IP adries, dát, aplikácií, služieb a súvisiacej infraštruktúry cloudových systémov.

 
Náš pribeh 

Cloud Security označuje širokú škálu zásad, technológií, aplikácií a ovládacích prvkov používaných na ochranu virtualizovaných IP adries, dát, aplikácií, služieb a súvisiacej infraštruktúry cloudových systémov. Množstvo organizácií si s prechodom do cloudu nie je istých a rozhodnutie takého riešenia odkladá. Výraznú rolu zohráva neistota vyplývajúca z nedôvery k ukladaniu dát v cudzom prostredí a obavy o ich nedostatočné zabezpečenie. 
Našim klientom dôrazne odporúčame hneď zo začiatku pristúpiť k vykonaniu analýzy rizík a k nastaveniu bezpečnostných pravidiel čo najefektívnejšie. Organizácie musia mať jasno v tom, aké dáta má v úmysle do cloudu presunúť a prečo, aké moduly si na to zaobstará a predovšetkým, ako bude mať ošetrené všetky nutné kroky s ohľadom na svoje biznisové priority. Zároveň je potrebné upraviť smernice tak, aby zodpovedali množstvu požadovaných bezpečnostných štandardov. 
K najväčším bezpečnostným rizikám pre organizácie patrí implementácia dát do cloudu bez adekvátnej bezpečnostnej analýzy a nadväzujúcich služieb ako zodpovedajúce poradenstvo, školenia či audity. V rámci Cloud Security všetky zmienené služby ponúkame, preto sme schopní organizáciám s prechodom do cloudu pomôcť od samého začiatku.

Popis riešenia

Bezpešnostný audit cloudového prostredia

​Auditom cloudov sa venujeme na tejto stránke​​.

Publikujeme:

Pre tlačené médiá sme sa rozpísali o problematike Cloud Security, jednotlivé články si môžete prečítať po kliknutí na miniatúru.​


Bezpečnostnou analýzou cloud prostredia môžete predísť veľkým komplikáciám​

 

Bezpečnostná architektúra cloudu

 

Bezpečnostné riziká pri prechode do cloudu neradno podceňovať


Aké bezpečnostné nástroje​ potrebujeme v cloude?​​

 ​

Cloudové hrozby

​​

​Prečo si zvoliť AEC?

  • Patríme medzi zavedené české security firmy, na trhu úspešne pôsobíme už vyše 30 rokov. 
  • Počúvame klientov a prispôsobujeme služby ich potrebám a časovým možnostiam. 
  • Náš tím tvoria špecialisti s bohatými skúsenosťami z oblasti vývoja aj etického hackingu. 
  • Sledujeme moderné trendy v oblasti vývoja, bezpečnosti a technológií. 
  • Pri analýzach zdrojových kódov kladieme dôraz na manuálne revízie, ktoré vedú k odhaleniu väčšieho množstva chýb ako bežné automatizované riešenia. 
  • Umožňujeme vykonávanie komplexných bezpečnostných auditov kombináciou niekoľkých bezpečnostných disciplín. 
  • Staviame svoje služby na mnohoročných skúsenostiach a rokmi preverených štandardoch.

​Referencie

Naše skúsenosti z projektov pre významné organizácie vo svojom odbore radi poskytneme na vyžiadanie.

Poptávkový dopyt


Overenie: 

​​

​​