Znovu sme obhájili certifikáciu ISMS!
6. 5. 2019
Znovu sme obhájili certifikáciu ISMS!

„Po roku sme opäť obhájili ISMS certifikáciu a máme z nej radosť. Je pre nás povinnosťou i vizitkou. Tým, že AEC má certifikovaný systém riadenia informačnej bezpečnosti, dávame našim klientom jasne najavo, že to s bezpečnosťou myslíme vážne. A to nielen v ich prostredí, a v rámci realizovaných projektov, ale aj interne,“ zhrnul Jan Poduška Head of Risk & Compliance Division spoločnosti AEC.

Získali sme certifikát na dodržiavanie požiadaviek definovaných normou ISO/IEC 27001:2014 pre Českú a Slovenskú republiku. ISMS môžeme definovať ako dokumentovaný systém riadenia, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti informácií vo vnútri organizácie v rámci informačného systému i ďalších procesov. V našom portfóliu nájdete návrhy a implementácie systému riadenia informačnej bezpečnosti, ale aj ďalšie služby spojené s identifikáciou a ohodnotením informačných rizík.

Certifikáciu máme už od roku 2005, takže s ňou máme bohaté skúsenosti. Chcete sa tiež popýšiť s ISMS? Radi vám pomôžeme v akejkoľvek fáze certifikácie. Pozrite sa na služby, ktoré ponúkame:

  •  príprava na certifikáciu a prevedenie certifikačným procesom,
  • spracovanie analýzy rizík, 
  • definícia a realizácia vhodných opatrení na pokrytie identifikovaných rizík, napr. formou spracovania stratégie rozvoja bezpečnosti,
  • výber vhodného riešenia, analýza nasadenia a implementácia bezpečnostných technológií, ako sú FW, DLP, SIEM, Document tagging,
  • penetračné testy a audity informačných systémov,
  • návrhy bezpečnostných procesov a spracovanie dokumentácie, 
  • školenia, audity a previerky bezpečnosti v súlade s bezpečnostnými normami a štandardmi, vrátane GDPR.

Ďalšie informácie o certifikácii ISMS nájdete tu.

​​