Získali sme certifikáciu TISAX
20. 4. 2022
Získali sme certifikáciu TISAX

​​Zoznam našich bezpečnostných certifikátov sa rozrástol o ďalšiu dôležitú normu. Po implementácii všetkých potrebných opatrení sme sa stali držiteľmi certifikácie TISAX®. Ide o nemeckú bezpečnostnú normu garantujúcu dôveryhodnosť organizácie a jej schopnosť chrániť informácie partnerov z oblasti automobilového priemyslu.

„Ako spoločnosť, ktorá svojim klientom poskytuje kybernetické zabezpečenie na tej najvyššej úrovni, musíme už z podstaty klásť bezpečnosť informácií na prvé miesto,“ upozornila Hana Vystavelová, Compliance Manager AEC, a dodala: „Získanie certifikácie TISAX® nám výrazne uľahčil fakt, že dlhodobo spĺňame medzinárodne platný štandard ISO/IEC 27001, ktorý definuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS).“

Požiadavka na systematické a dôveryhodné hodnotenie informačnej bezpečnosti partnerov v podobe certifikácie TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) vzniesli svojho času zástupcovia automobilového priemyslu. Dôvodom bolo rastúce množstvo a význam citlivých informácií, ktoré si medzi sebou vymieňajú a spracovávajú poskytovatelia a dodávatelia služieb v oblasti automotive.

Príslušná certifikácia garantuje schopnosť firiem chrániť informácie našich klientov a spolupracovníkov a minimalizovať kybernetické riziká. Ide o potvrdenie toho, že daná spoločnosť dokáže vyhovieť najnáročnejším požiadavkám zákazníkov vrátane predchádzania nedorozumení a rizík pri výmene informácií, ale aj pri ochrane správy prototypov alebo v rámci infraštruktúry priemyselných procesov. Výsledok hodnotenia našej spoločnosti audítorom je dostupný na ​ENX portále.

TISAX