Začali sme spoluprácu s advokátskou kanceláriou HAVEL & PARTNERS, pomáhame ich klientom zasiahnutým kybernetickým útokom
31. 1. 2022
Začali sme spoluprácu s advokátskou kanceláriou HAVEL & PARTNERS, pomáhame ich klientom zasiahnutým kybernetickým útokom

​​Pre klientov najväčšej česko-slovenskej advokátskej kancelárie Havel & Partners sme dali do prevádzky nepretržitú telefonickú linku, na ktorej získajú okamžitú pomoc v prípade kybernetických útokov alebo iných bezpečnostných incidentov. ​

Kybernetické útoky cielené na firmy, korporácie, verejné inštitúcie i start-upy sú čím ďalej tým častejšie. Tento trend potvrdzuje aj zvyšujúci sa počet kybernetických útokov nahlásených Národnému úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB). V roku 2020 oznámili firmy, organizácie aj verejné inštitúcie úradu celkovo 468 prípadov kybernetických útokov, čo je dvojnásobný počet incidentov, ako to bolo predchádzajúci rok. 

Pokiaľ zákazník advokátskej kancelárie Havel & Partners nedisponuje vlastným Security Operations Centrom, môže sa kedykoľvek obrátiť na špecialistov z Cyber Defense Centra AEC. Poskytneme im okamžitú pomoc a krok po kroku vysvetlíme, ako postupovať a ako útok čo najrýchlejšie zastaviť a minimalizovať tým prípadné škody. Pre klientov je zaistený servis so špičkovou odbornosťou. Strmý nárast kybernetických útokov by mal zároveň presvedčiť každého, že problematiku bezpečnosti dát neradno podceňovať. 

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS má k dispozícii skúsený tím vyše 30 právnikov pre oblasť technológií a kyberbezpečnosti, ktorí majú za sebou tisíce hodín právneho poradenstva pri ochrane a zhodnocovaní dát. Disponujú skúsenosťami zo stoviek dátových projektov a ovládajú best practice overenú v prostredí medzinárodných transakcií. Pomáhajú tak klientom nájsť najlepšie praktické riešenia pre nastavenie prevencie kybernetických hrozieb, ochranu dát a dokážu tiež pomôcť s efektívnou nápravou následkov bezpečnostných incidentov. ​