V AEC sledujeme uhlíkovú stopu
17. 2. 2022   
V AEC sledujeme uhlíkovú stopu
V rámci skupiny Aricoma, ktorej sme súčasťou, sme so sledovaním uhlíkovej stopy začali v roku 2019. Na tento účel sme si nechali od spoločnosti CI2 vyhotoviť licencované audity, ktorými prechádzame opakovane v uplynulých dvoch rokoch.​

Compliance Manager Hana Vystavelová komentuje certifikáciu slovami: „Ochrana životného prostredia patrí medzi hlavné hodnoty našej spoločnosti. Zodpovedné správanie k našej planéte sa odráža v každodennom fungovaní firmy. Uvítali sme preto príležitosť auditu dopadu našej činnosti na životné prostredie a v nasledujúcich rokoch v ňom chceme pravidelne pokračovať. Súčasne chceme zo získaných dát prijať ďalšie opatrenia, ktoré povedú k zníženiu ekologickej záťaže spôsobenej našou firmou.“ “ 

Uhlíková neutralita, znižovanie emisií a ďalšie aspekty udržateľnosti sú pre nás témy, ktoré preberáme aj s adeptmi pri pracovných pohovoroch​ a radi vo svojich radoch vítame rovnako zmýšľajúce tváre. Po absolútne samozrejmých krôčikoch, ako je napríklad triedenie odpadu alebo LED svietidlá, je táto certifikácia ďalší krok k zelenšiemu AEC.

Certifikáty: