Úspech na konferencii Security 2018 zaznamenali hlavne prípadové štúdie a zahraniční rečníci
5. 3. 2018
Úspech na konferencii Security 2018 zaznamenali hlavne prípadové štúdie a zahraniční rečníci

​Vo štvrtok 1. marca prebehol v Prahe už 26. ročník konferencie Security 2018 organizovaný IT security spoločností AEC. Na konferencii sa zišlo takmer 600 účastníkov a 32 hlavných rečníkov z celej Európy. Podľa záverečného hlasovania samotných účastníkov konferencie, tento rok obzvlášť zaujali príspevky v technickej časti programu a ich konkrétne praktické zameranie. V hodnotení jednotlivých vystupujúcich potom návštevníci konferencie ocenili najmä vystúpenia zahraničných rečníkov, z ktorých mnohí prišli na podobnú akciu do Českej republiky vôbec prvýkrát.

Najväčšia konferencia o kyberbezpečnosti v Českej republike, usporiadaná spoločnosťou AEC, predstavila tento rok 32 hlavných príspevkov od rečníkov z celej Európy. Medzi jednotlivými vystupujúcimi zožali najväčší ohlas Tomáš Rosa z Reiffeisenbank, Tobias Schrödl alebo Jan Tomíšek z Rowan Legal. Svoje príspevky predniesli aj Ivan Bartoš, predseda českej pirátskej strany alebo Miroslava Matoušová z Úradu pre ochranu osobných údajov.

  

V hodnotení tematických blokov vzbudili najväčší záujem technicky orientované časti konferencie: "Evolúcia bezpečnostných hrozieb" a "Konkrétne prípady napadnutia". Na prednáškach v týchto blokoch účastníci konferencie najviac ocenili ich odbornú hĺbku a konkrétne zameranie. Z manažérskej časti programu potom zaznamenal pozitívny ohlas najmä blok "85 dní do GDPR".

Charakter príspevkov, ako vždy, preverovala špeciálna programová komisia, ktorá dohliadala na ich striktnú nezávislosť a odbornú úroveň. Na konferenciu dorazilo presne 568 zaregistrovaných návštevníkov.

Výkonný riaditeľ spoločnosti AEC Tomáš Strýček k celej akcii dodáva: „Sme radi, že konferencia aj v tomto roku zožala u návštevníkov úspech. Pozitívny je pre nás najmä fakt, že účastníci zaznamenali stále sa zlepšujúcu úroveň hlavne v obsahovej časti a darí sa nám tak plniť, čo sme si pred rokmi vytýčili. Vnímam však, že naša konferencia už dlhšiu dobu nie je iba o odborných prednáškach. Stala sa významným networkingovým miestom, kde sa stretávajú profesionáli z oblasti IT security a vymieňajú si skúsenosti zo svojej práce.“