Tím CDC získal uznávanú medzinárodnú akreditáciu
17. 12. 2021
Tím CDC získal uznávanú medzinárodnú akreditáciu

​​​​​Dohľadový tím nášho Cyber Defense Centra (CDC) získal akreditáciu Trusted Introducer Service. Experti renomovanej certifikačnej autority po detailnom preverovaní formálne potvrdili, že každodenná operatíva CDC je poskytovaná na vysokej úrovni a v súlade s uznávaným medzinárodným štandardom.

Centrum získalo akreditáciu v polovici novembra tohto roku, presne tri mesiace po podaní žiadosti. Dovtedy bolo v certifikačnej agentúre Trusted Introducer Service evidované v zozname zásahových tímov bez posúdenia a potvrdenia kvality odvádzanej práce. Po tom, ako sa im podarilo získať akreditáciu, stojí teraz pred kolegami z CDC výzva stať sa certifikovaným partnerom agentúry.

„V rámci procesov, ktoré každodenne realizujeme, sa pre nás akreditáciou nič až tak zásadné nezmenilo, pretože požadovanú kvalitu sme dosahovali už predtým,“ konštatoval Lubomír Almer, Head of Cyber Defense Center, a spresnil: „Ide predovšetkým o formálne potvrdenie toho, že práca nášho centra je na preukázateľne vysokej úrovni a prebieha v súlade s medzinárodnými štandardmi.“Akreditácia okrem iného potvrdzuje, že činnosti preverovaného subjektu spĺňajú presne dané formalizované procesy a že jeho služby sú poskytované na jasne definovanej úrovni vrátane transparentných a overených postupov. Popri schopnosti pohotovo a správne reagovať na neočakávané udalosti hodnotila agentúra aj také aspekty, ako je firemná kultúra, prístup k vybraným témam alebo vízie centra.

Agentura Trusted Introducer Service rozlišuje tri kategórie tímov: evidovaný, akreditovaný a certifikovaný. Certifikácia by pre CDC znamenala prístup k množstvu nových benefitov vrátane toho, že tímy na tej najvyššej úrovni sú ochotné sa podeliť medzi sebou o cenné poznatky. To predstavuje doslova pokladnicu nových informácií a významný motivačný prvok pre ďalší rozvoj a vylepšovanie súčasných postupov každej spoločnosti.

„Snaha o získanie formálneho ocenenia našej práce zapadá nielen do misie CDC, ale aj celej AEC. Snažíme sa tým pomáhať našim ľuďom profesijne rásť, získavať rozhľad, kontakty a, samozrejme, aj odborné certifikáty,“ upozorňuje Igor Čech, marketingový manažér AEC, a uzatvára: „Veríme, že svoju prácu robíme dobre, ale zároveň si uvedomujeme, že je to práve naša otvorenosť novým výzvam a podnetom a pripravenosť konfrontovať zavedené postupy s konkurenciou, čo nás posúva stále ďalej.“