AEC obhájila certifikát systému managementu kvality
12. 7. 2018
AEC obhájila certifikát systému managementu kvality

AEC a.s. úspešne obhájila certifikát systému managementu kvality ISO 9001:2015. Zo záverečnej správy certifikačného orgánu Lloyds Register vyplýva, že zavedený systém managementu akosti je efektívnym nástrojom riadenia spoločnosti, resp. jej procesov, a je neustále zlepšovaný.

  QMS UKAS

Prvý certifikát ISO v oblasti riadenia kvality získala spoločnosť AEC už v roku 1998. Za tú dobu AEC prešla radou testovania akosti a má s týmito procesmi dlhodobé skúsenosti.

"Spoločnosť AEC prešla behom posledných rokov významnými zmenami, pričom výrazne vzrástol počet našich zamestnancov. Získanie certifikátu pre nás znamená dôkaz zachovania jedinečného know-how pri neustálom raste firmy. Aplikované princípy systému riadenia akosti neberieme ako byrokratickú povinnosť, ale ako nástroj efektívneho riadenia a zvýšenia transparentnosti procesov. Na kvalitu našich služieb kladieme značný dôraz, čo dokazujú i ďalšie obdržané certifikáty. To, že je táto stratégia správna, nám potvrdzujú i naši spokojní zákazníci," uviedol Executive Director spoločnosti AEC Tomáš Strýček.

Systém managementu akosti je popísaný v známej rade noriem ISO 9000. Jedná sa o normy, ktoré vydáva Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO). Norma ISO 9001:2015 je základom budovania celého systému. Definuje požiadavky na systémy riadenia kvality v spoločnostiach, ktoré preukazujú svoju schopnosť trvale poskytovať produkty vyhovujúce technickým a legislatívnym predpisom a zároveň produkty odpovedajúce stále sa meniacim požiadavkám zákazníkov.

QMS certifikát (CZ)
QMS certifikát (EN)