AEC je teraz 3-hviezdičkovým partnerom Check Pointu
24. 1. 2019
AEC je teraz 3-hviezdičkovým partnerom Check Pointu

AEC prehĺbila svoje dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou Check Point a získala status Certified Collaborative Support Provider. V rámci celosvetového partnerského programu Check Point Stars Program súčasne povýšila partnerstvo na úroveň troch hviezd.

3 STARS PARTNER

Podarilo sa nám získať certifikát „3 STARS PARTNER“ v spoločnosti Check Point Software Technologies Ltd. Preukázali sme úspešne realizované projekty, vynikajúce odborné znalosti, dostatočnú zastupiteľnosť, dobre fungujúcu podporu a potrebný počet technických aj obchodných certifikátov.

Povýšenie na úroveň trojhviezdičkového partnera v Českej republike umožňuje jednoduchšiu a flexibilnejšiu spoluprácu so spoločnosťou Check Point. Pre zákazníkov sa týmto krokom urýchľujú predajné cykly a zvyšuje sa kapacita technickej podpory.

Pre náš tím je partnerstvo dôkazom dobre vykonanej práce, a tiež záväzkom voči všetkým našim zákazníkom aj samotnej spoločnosti Check Point. Naši špecialisti sú k dispozícii pri podpore, migrácii, riadení, monitorovaní a implementácii ich bezpečnostných riešení.

CERTIFIED COLLABORATIVE SUPPORT PROVIDER

Pri realizovaných projektoch sme preukázali vysokú profesionalitu, pri riešení vzniknutých problémov odborné znalosti a dostatočné personálne zdroje. Získanie statusu „Check Point Collaborative Support Provider“ znamená priamu spoluprácu s kmeňovým supportom Check Pointu a možnosť využívania ich inžinierskeho tímu u našich zákazníkov.