​Bratislava

Kontaktná a fakturačná adresa:
 AEC s. r. o.
 Prievozská 1978/6
 821 09 Bratislava

 tel.: +421 254 410 283
 fax: +421 252 622 455
 e-mail: bratislava@aec.sk

 IČO: 31384072
 DIČ: 2020303934
 DIČ DPH: SK2020303934

 Výpis z obchodného registra

 
 

Brno

 AEC a.s.
 Veveří 2581/102
 61600 Brno

 tel.: +420 541 235 466
 e-mail: brno@aec.cz

 

Praha

Kontaktná a fakturačná adresa:
 AEC a.s.
 Voctářova 20a
 180 00 Praha 8 Libeň

 tel.: +420 226 229 133
 e-mail: obchod@aec.cz

IČ: 04772148
DIČ: CZ04772148
 ISDS (ID datovej schránky): 9kvkzi9

 Výpis z obchodného registra

 

Informácie pre verejnosť

Výpis z obchodného registra

Info for the Masses