Bratislava

Kontaktná a fakturačná adresa:
 AEC s. r. o.
 Prievozská 1978/6
 821 09 Bratislava

 tel.: +421 254 410 283
 fax: +421 252 622 455
 email: bratislava@aec.sk

 IČO: 31384072
 DIČ: 2020303934
 DIČ DPH: SK2020303934

 Výpis z obchodného registra

 
 

Brno

Kontaktná a fakturačná adresa:
 AEC a.s.
 Veveří 2581/102
 61600 Brno

 tel.: +420 541 235 466
 email: brno@aec.cz

 IČO: 26236176
 DIČ: CZ26236176
 ISDS (ID datovej schránky): 32gjfty

 Výpis z obchodného registra

 

Praha

 AEC a.s.
 Olbrachtova 9
 140 00 Praha 4

 tel: +420 226 229 133
 email: obchod@aec.cz