Čo bude Tvojou náplňou:

 • Navštevovať zákazníkov, analyzovať ich potreby, problémy, a informácie a následne ich pretvárať do návrhu potenciálnych riešení.
 • Súčasťou pozície očakávame široké znalostí z oboru procesnej a technologickej bezpečnosti.
 • Súčasťou práce je vysoká miera zodpovednosti za navrhované riešenia (ich​ realizovateľnosť, ekonomika a pod.) a profesná reprezentácia spoločnosti ako u zákazníkov, tak i na konferenciách a v odborných publikáciách.
 • Chápeme, že udržiavanie znalostí v potrebnej kvalite sa nezaobíde bez účasti na implementačných projektoch a vzdelávania, ktoré očakávame približne v 30% úväzku.

S kým budeš pracovať?

 • V tvojej práci je nutná široká znalosť IT bezpečnosti, preto budeš mať prístup k tým najlepším kolegom v konkrétnych oblastiach, ktorí ti pomôžu v nachádzaní riešení u najťažších výziev.
 • Väčšinou budeš získané znalosti a skúsenosti uplatňovať priamo u zákazníkov, ktorých budeš pravidelne navštevovať.
 • O zákazníkov sa u nás stará obchodný tím business konzultantov, tí budú často žiadať o tvoj čas, pretože sú prví, ktorí sa dozvedia o probléme

Co od Teba očakáváme?

 • Výbornú orientácia v IT a v IT bezpečnosti.
 • High-level znalosti o technologických a procesných opatrení v enterprise prostredí.
 • Orientácia bezpečnostných štandardoch a v relevantnej legislatíve. Vedieť viesť diskusiu o niektorých témach z:
 • Ako zabezpečiť dodávateľa, ktorý sa nám stará o IT.
   • Bezpečnostný background
   • Aké sú priority bezpečnostnej stratégie pri migrácii do cloudu.
   • Ktoré bezpečnostné technológie sú nutné pri práci z domova.
   • Čo znamená bezpečnosť v agilnom vývoji.
   • Akými chybami webovej aplikácie môže útočník kompromitovať privilegovaný účet v OS.
 • Chceme byť agilní a rýchlo sa prispôsobovať novým podmienkam a výzvam, to isté čakáme od teba.
 

V AEC Ti ponúkame:​

AEC benefity

 

 

Svoj životopis/odkaz na LinkedIn zašlete na adresu katerina.stejskalova[zavináč]aec.sk.

Vaše osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, a to pre účely realizácie výberového konania. Spracovaním pre tieto účely je poverená materská spoločnosť AEC a.s., IČO 04772148. Osobné údaje budeme spracovávať počas prebiehajúceho výberového konania, najdlhšie však 6 mesiacov od ich zaslania. Kedykoľvek budete môcť požiadať spoločnosť AEC s.r.o., IČO: 31384072 (správca) o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie alebo namietať proti ich spracovaniu. Zároveň ste oprávnený podať sťažnosť u dozorného úradu, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie nie je vykonávané v súlade s platnou legislatívou.

Základná zložka mzdy je od 2800 EUR brutto mesačne - presná výška mzdy sa odvíja v závislosti od odbornosti, skutočných znalostí, kvalifikácie a skúseností kandidáta.