Ako bude vyzerať Tvoja pracovná náplň?

Plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrola projektu

 • Plánovanie a riadenie projektov od A po Z.
 • Controlling a reporting projektov, v spolupráci s obchodným a technickými oddeleniami.
 • Riadenie projektov nielen interného tímu, ktorý je na projekte alokovaný, ale aj spolupráca s tímom, na strane klienta.
 • Rozvrhnutie harmonogramu projektu, stráženie deadlinov, rozpočty.
 • Dbanie na kvalitu dodania projektu.
 • Detailne rozoberanie zadania - naplánovať chod projektu, priradiť úlohy, stanoviť deadliny.

Leadership

 • Vedenie a koordinácia projektového tímu (10-20 ľudí).
 • Motivácia projektového tímu.
 • Komunikácia so svojím tímom.
 • Statusy, meetingy, retrospektíva, rozdeľovanie úloh členom tímu.
 • Prioritizácia.
 • Viesť viacero paralelných projektov v menšom rozsahu.
 • Rozvážnosť a kreativita pri riešení problémov.
 • Pripravovanie „knowledge gained“ z dokončených projektov pre ostatných kolegov.

Komunikácia a prezentovanie

 • Verbálna a písomná komunikácia s tímom aj klientom.
 • Zber obchodných požiadaviek od zákazníka počas dodávky projektu s cieľom rozvoja businessu a zákazníka.
 • Udržiavanie a rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi, spolupráca s obchodníkmi.
 • Prezentácia a reporting výsledkov.
 • Cally, meetingy u klienta, závery, odprezentovanie.
 • Zisťovanie spätnej väzby od zákazníkov.

Ďalšie užitočné informácie:

Čo potrebuješ k úspešnému vykonávaniu tejto pozície:

 • Komunikovať, komunikovať, komunikovať.. :)
 • Mať príjemne vystupovanie aj v prípade, že je klient rozrušený.
 • Systematickosť.
 • Byť asertívny, prezentovať seba, svoju prácu a aj firmu.
 • Vedieť pracovať s rôznymi typmi ľudí.
 • Byť empatický (ku klientovi ale aj voči svojmu tímu), zároveň byť rozhodný a vedieť tím nasmerovať ku plneniu cieľa.
 • V prípade vzniku problému si zachovať nadhľad a chladnú hlavu.
 • Záujem o IT Securitu.
 • Zmysel pre detail.
 • Anglický jazyk na min. úrovni B1.

Tvojou výhodou sú:

 • Prax v projektovom manažmente.
 • Všeobecný prehľad o IT a IT Bezpečnosti.
 • Skúsenosti so CRM 365 a Dynamics 365.
 • Certifikáty týkajúce sa PM (napr. PRINCE, ITIL, COBIT..)
 • Sklony k mikromanagementu.
 • Nemecký jazyk výhodou.
 

V AEC Ti ponúkame:​

AEC benefity

 

 

Svoj životopis/odkaz na LinkedIn zašlete na adresu lucia.buganova[zavináč]aec.sk.

Vaše osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, a to pre účely realizácie výberového konania. Spracovaním pre tieto účely je poverená materská spoločnosť AEC a.s., IČO 04772148. Osobné údaje budeme spracovávať počas prebiehajúceho výberového konania, najdlhšie však 6 mesiacov od ich zaslania. Kedykoľvek budete môcť požiadať spoločnosť AEC s.r.o., IČO: 31384072 (správca) o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie alebo namietať proti ich spracovaniu. Zároveň ste oprávnený podať sťažnosť u dozorného úradu, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie nie je vykonávané v súlade s platnou legislatívou.

Základná zložka mzdy je od 3000 EUR brutto mesačne - presná výška mzdy sa odvíja v závislosti od odbornosti, skutočných znalostí, kvalifikácie a skúseností kandidáta.