Tvojou úlohou bude:

  • 40 % pracovnej doby - hardening.
  • 30 % pracovnej doby – návrh a implementácia riešenia.
  • 10 % pracovnej doby – support.
  • 10 % pracovnej doby – konzultácia ohľadom konzultácia ohľadom kybernetickej zraniteľnosti, správneho nastavenia produktu a komplexnej bezpečnosti s našimi zákazníkmi.
  • Pracovať budeš s produktom Tenable od partnera Arrow.
  • 10 % pracovnej doby Ti zaberie komunikácia s obchodníkmi, školením noviniek, administratíva a pod.


Čo od Teba očakávame?

  • Prehľad problematiky kybernetických zraniteľnosti (CVSS, CVE, exploit aj.).
  • Výhodou je predchádzajúca prax s Tenable.
  • Základy sieťariny, znalosť databáz, prípadne webových serverov sú vítané.
  • Využívanie anglického jazyka na úrovni B1/B2.V AEC Ti ponúkame:​

AEC benefity

 

Svoj životopis/odkaz na LinkedIn zašlete na adresu katerina.stejskalova[zavináč]aec.sk.

Vaše osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, a to pre účely realizácie výberového konania. Spracovaním pre tieto účely je poverená materská spoločnosť AEC a.s., IČO 04772148. Osobné údaje budeme spracovávať počas prebiehajúceho výberového konania, najdlhšie však 6 mesiacov od ich zaslania. Kedykoľvek budete môcť požiadať spoločnosť AEC s.r.o., IČO: 31384072 (správca) o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie alebo namietať proti ich spracovaniu. Zároveň ste oprávnený podať sťažnosť u dozorného úradu, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie nie je vykonávané v súlade s platnou legislatívou.

Základná zložka mzdy je od 1900 EUR brutto mesačne - presná výška mzdy sa odvíja v závislosti od odbornosti, skutočných znalostí, kvalifikácie a skúseností kandidáta.