Tvojou úlohou bude:

 • Výber a rozvoj, inštalácia, testovanie a správa SIEM riešenia (IBM QRadar, RSA NetWitness).
 • Komunikácia so zákazníkom, dohľad nad kvalitou dodávaných služieb.
 • Celkové budovanie a posúvanie SIEM tímu.

Čo od Teba očakávame?

 • ​Skúsenosti so SIEM riešením (QRadar, NetWitness, ArcSight, aj.).
 • Znalosť princípov logovania.
 • Tvorba regulárnych výrazov.
 • Znalosť princípov počítačových sietí, ich prvkov, protokolov atď.
 • Základná znalosť databáz, ich spravovanie, vrátane tvorby základných SQL query.
 • Schopnosť tvoriť jednoduché skripty (aspoň) v jednom z programovacích jazykov (Bash, PS, VBS, Perl, Python).
 • Znalosť správy systému Linux alebo Windows.
 • Orientácia v obore informačných bezpečnosti.
 • Certifikácia SIEM je výhodou.
 • VŠ ideálne technického zamerania.
 • Ovládanie technickej angličtiny.


V AEC​ Ti ponúkame​:​

AEC benefity

 

Svoj životopis/odkaz na LinkedIn zašlete na adresu katerina.stejskalova[zavináč]aec.sk.

Vaše osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, a to pre účely realizácie výberového konania. Spracovaním pre tieto účely je poverená materská spoločnosť AEC a.s., IČO 04772148. Osobné údaje budeme spracovávať počas prebiehajúceho výberového konania, najdlhšie však 6 mesiacov od ich zaslania. Kedykoľvek budete môcť požiadať spoločnosť AEC s.r.o., IČO: 31384072 (správca) o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie alebo namietať proti ich spracovaniu. Zároveň ste oprávnený podať sťažnosť u dozorného úradu, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie nie je vykonávané v súlade s platnou legislatívou.

Základná zložka mzdy je od 2000 EUR brutto mesačne - presná výška mzdy sa odvíja v závislosti od odbornosti, skutočných znalostí, kvalifikácie a skúseností kandidáta.