Tvojou úlohou bude:

  • Implementácia PAM CyberArk (aplikácia tiering modelu na privilegované účty).
  • Pracovať budete na projektoch pre niekoľko bank.
  • Ďalej jednanie na úrovni C-levelu, ako aj na úrovni vedúcich.
  • Vedeniu tímu 3 PAM špecialistov, ďalších k ním naberáme. V tíme sú k dispozícií aj špecialisti na analytickú stránku.
  • Pokiaľ máte ambície si vybudovať PAM tím podľa Vašich predstáv, brániť Vám nebudeme, naopak 😊

Co od Teba očakáváme?

  • Skúsenosť z veľkých implementačných projektov PAM.
  • Základná znalosť procesnej bezpečnosti a ITIL.
  • Certifikácia CyberArk (Defender, prípadne Sentry).
  • Schopnosť tvoriť solution design a dokumentáciu.
  • Bezpečnostný background.


 

V AEC Ti ponúkame:​

AEC benefity

 

 

Svoj životopis/odkaz na LinkedIn zašlete na adresu katerina.stejskalova[zavináč]aec.sk.

Vaše osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, a to pre účely realizácie výberového konania. Spracovaním pre tieto účely je poverená materská spoločnosť AEC a.s., IČO 04772148. Osobné údaje budeme spracovávať počas prebiehajúceho výberového konania, najdlhšie však 6 mesiacov od ich zaslania. Kedykoľvek budete môcť požiadať spoločnosť AEC s.r.o., IČO: 31384072 (správca) o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie alebo namietať proti ich spracovaniu. Zároveň ste oprávnený podať sťažnosť u dozorného úradu, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie nie je vykonávané v súlade s platnou legislatívou.

Základná zložka mzdy je od 2000 EUR brutto mesačne - presná výška mzdy sa odvíja v závislosti od odbornosti, skutočných znalostí, kvalifikácie a skúseností kandidáta.