Tvojou úlohou bude:

 • Inštalácia, testovanie a správa pokročilých bezpečnostných produktov (SIEM, DLP, SandBox, atď.).
 • Komunikácia so zákazníkom, dohľad nad kvalitou dodávaných služieb.

Čo od Teba očakávame?

 • Využívanie znalostí princípov počítačových sietí, ich prvkov, protokolov atď.
 • Tvoriť regulárne výrazy.
 • Využívanie (aspoň) základných znalostí databáz, ich správy, vrátane tvorby základných SQL dotazov.
 • Schopnosť vytvoriť jednoduché skripty aspoň v jednom z programovacích jazykov (Bash, PS, VBS, Perl, Python).
 • Znalosť správy systémov Linux alebo Windows.
 • Samostatne riešiť problémy s využitím dokumentácie.
 • Princípy logovania aspoň na základnej úrovni.
 • Výhodou je orientácia v obore IT bezpečnosti.
 • Čítanie dokumentácie v AJ.
 • Neustále sa s chuťou učiť novým veciam.

 

V AEC Ti ponúkame:

 • Zázemie stabilnej českej firmy, patriacej k TOP na trhu v oblasti SW bezpečnosti už 27 rokov.
 • Moderné HW a SW (najnovšie systémy pre detekciu a vyhodnocovanie útokov).
 • Vlastné EDU centrum (možnosť večerných školení, pravidelné interné workshopy, získanie ďalších certifikácií).
 • Flexibilnú pracovnú dobu, home office.
 • Šancu zaujímavých zahraničných služobných ciest.
 • Príležitosť účasti na svetových konferenciách.
 • Účasť na konferencii Security.
 • Možnosť ovplyvňovať svoje smerovanie vo firme.
 • Otvorené, priateľské prostredie, mladý kolektív.
 • Pracovná zmluva na dobu neurčitú.
 • Občerstvenie na pracovisku, stolný futbal.
 • Bohatý systém benefitov (5 týždňov dovolenky, výučba jazykov s rodeným hovoriacim (AJ/NJ/RJ), stravné lístky, Multisport karta, mobil s dátovým tarifom, zvýhodnené tarify pre rodinu).Svoj životopis/odkaz na LinkedIn zašli na adresu katerina.stejskalova[zavináč]aec.cz.

Tvoje osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, a to pre účely realizácie výberového konania. Osobné údaje budeme spracovávať počas prebiehajúceho výberového konania, najdlhšie však 6 mesiacov od ich zaslania. Kedykoľvek budeš môcť požiadať spoločnosť AEC a.s., IČO 26236176 (správca) o prístup k tvojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie alebo namietať proti ich spracovaniu. Zároveň si oprávnený podať sťažnosť u dozorného úradu, pokiaľ sa domnievaš, že spracovanie nie je vykonávané v súlade s platnou legislatívou.