BCM

​​​​​​​​​​Business Continuity Management

Pomôžeme Vám identifikovať kľúčové firemné procesy a s nimi spojený vitálny personál. Ukážeme nielen na kritické prvky ICT infraštrúktury, ale i na dôležité reporty a dokumentáciu, bez ktorých by Vaše podnikanie v dobe havárie nemohlo pokračovať. Potom Vám pomôžeme vytvoriť plány obnovy pre prípad, že by sa čokoľvek pokazilo. A pokiaľ už sa niečo pokazí, tak Vám môžeme pomôcť so zvládnutím krízovej situácie. Máme s týmto bohaté skúsenosti a výsledky, ktoré nájdete v našich referenciách.

 

Behom 5 hodín obnoví investičná skupina svoje dátové centrum, ktoré skôr nebola schopná obnoviť ani do niekoľkých dní

V nadnárodnej investičnej skupine došlo k nočnej havárii v dátovom centre, ktoré slúžilo všetkým jej pobočkám. Pri havárii sa rýchlo zistilo, že neexistuje fungujúci krízový scenár a pravdepodobne nebude možné služby dátového centra obnoviť.

Spoločnosť sa okamžite obrátila na AEC so žiadosťou o pomoc a už dopoludnia nasledujúceho dňa bol náš tím na mieste a podieľal sa na obnove dátového centra. Hneď pri odstraňovaní škôd sme zbierali dáta, aby sme v budúcnosti znížili negatívne dopady týchto situácií.

BCM konzultanti z AEC pomohli s definovaním zodpovedností pre koordináciu havarijných tímov s pomocou Krízového výboru na lokálnej úrovni. Zostavili sme havarijné plány a pripravili testovacie scenáre, aby bolo možné plány v budúcnosti overovať. Obnovu dátového centra podľa týchto plánov by teraz firma zvládla už behom 5 hodín.

Business Continuity Management, Riadenie kontinuity činností

Ochrana kľúčových procesov organizácie v prípade ich narušenia alebo straty vplyvom havárie, prírodnej katastrofy či bezpečnostného incidentu.

Business Continuity Management je strategická a taktická spôsobilosť organizácie. Cieľom BCM je vytvoriť také havarijné plány a plány obnovy, ktoré spoločne s implementáciou technicko-systémových opatrení umožnia zaistiť kontinuitu a obnovu kľúčových procesov organizácie na vopred stanovenej minimálnej úrovni, a to v prípade ich narušenia alebo straty vplyvom havárie, prírodnej katastrofy či bezpečnostného incidentu.

 

 

Prínosy BCM

V prípade havárie či zásadného bezpečnostného incidentu BCM významne pomôže efektívne a rýchlo zaistiť obnovu kľúčových procesov organizácie vrátane prevádzky ICT bez toho, aby to malo negatívny dopad na plnenie stanovených podnikateľských zámerov, zmluvných povinností a záväzkov voči zákazníkom.

Pri implementácii BCM sa riadime požiadavkami medzinárodných noriem ISO 22301, BS 25777, ISO/IEC 27001 a ďalšími medzinárodne uznávanými metodikami.

Referencie

V tejto oblasti máme mnohoročné skúsenosti z implementácie radu projektov pre významné organizácie vo svojom obore, ako je napr.:

  • L'ORÉAL Česká republika s.r.o.

  • Swiss Life Select Česká republika s.r.o.

Kontaktujte nás


Overenie: