AEC Security Academy

​​AEC Security Academy

Pomocí krátkých a jednoduchých videí se vaši zaměstnanci naučí vše o informační bezpečnosti, způsobech ochrany informací a prevenci před jejich únikem.

 

Posilte nejslabší článek informační bezpečnosti – lidský faktor

Provedli jsme u zákazníka test pomocí sociálního inženýrství. Výsledkem bylo alarmující množství zaměstnanců, kteří nám vyzradili důvěrné informace. S jejich pomocí jsme se snadno dostali k datům společnosti. Tím jsme identifikovali potřebu vzdělávání zaměstnanců o nástrahách, kterým čelí.

Zadavatel si z naší nabídky vybral školení v podobě e-learningu. Formou krátkých zábavných videí se zaměstnanci učili vše o IT bezpečnosti na pracovišti i v běžném životě. Ze zpětné vazby víme, že absolventi ocenili poutavou formu, srozumitelný výklad a užitečnost informací pro každodenní život.

Po čase jsme testy sociálním inženýrstvím opakovali a ukázaly nám znatelně lepší výsledky. Zaměstnanci dokázali rozpoznat hrozby a adekvátně na ně reagovali. Nesprávně se zachovali jen ti, kteří neprošli všemi kurzy.

Popis řešení

Obsah kurzů sestavili naši odborníci na datovou bezpečnost, vychází z jejich praxe a mnohaletých zkušeností. Pomocí krátkých a jednoduchých videí se vaši zaměstnanci naučí vše o informační bezpečnosti, způsobech ochrany informací a prevenci před jejich únikem. Na konci každého videa jsou i krátké testy pro ověření nabitých znalostí.

 

 

Přínosy našeho řešení

  • Zvýšíte u zaměstnanců povědomí o bezpečnostních hrozbách a jejich dopadech, jak v pracovním prostředí, na cestách, tak i v soukromí.
  • Snížíte množství IT incidentů způsobených lidským faktorem.
  • Dostanete reálné měřitelné výsledky.

Nabízíme vám

Online e-learningovou platformu – připojíme vás do online e-learningové platformy. Celý proces vzdělávaní můžete řídit sami, nebo jen sledovat výsledky a administraci nechat na nás.

 E-learningové kurzy – vyberte si z mnoha kurzů v různých úrovních odbornosti od běžných uživatelů po bezpečnostní experty. Pokud nenajdete kurz, který by splňoval vaši představu, vytvoříme vám ho na míru.

Phishingovou platformu – nástroj, pro testování schopností zaměstnanců rozpoznat podvodný e-mail. Postaráme se o plánování, vytvoření, rozesílání a následné reportování výsledků phishingových kampaní.

Propojení výsledků a vzdělávání – výsledky phishingových kampaní propojujeme s navazujícím vzděláním v příslušném e-learningovém kurzu. Identifikujeme tak nedostatky a následně pracujeme na jejich odstranění.

Reporting – přímo v AEC Security Academy máte k dispozici všechny informace, statistiky, reporty a celkový průběh vzdělávání.

Podporu – můžete se na nás kdykoli obrátit. Nabízíme technickou i lektorskou pomoc.

Reference

Reference vám rádi předáme na vyžádání.