Outsourcing bezpečnostního správce

​​​​​Outsourcing bezpečnostního správce

Nemáte dostatečné kapacity pro řešení bezpečnosti vlastními silami? Nabízíme Vám služby našich specialistů, kteří se bezpečnosti věnují na plno a mohou tak efektivně plnit činnosti dle Vašich individualních potřeb.

 

Umíme vám pomoci levněji, rychleji a se silným know-how

Finanční instituci se dlouhodobě nedařilo získat kvalitního odborníka na pozici správce ICT bezpečnosti. Kvůli tomu měla problém zajistit nápravu nedostatků zjištěných při auditu regulátorem. Nebyla také schopna řešit časté incidenty, proto se obrátila na dodavatele bezpečnostních služeb.

Pro zákazníka jsme připravili koncept outsourcingu externího bezpečnostního správce, se kterým jsme poté zvítězili ve výběrovém řízení. Vybrané činnosti převzal zkušený IT Security konzultant, který využíval podporu celého týmu specialistů AEC na jednotlivé oblasti bezpečnosti.

Během 1,5 měsíce jsme zrevidovali stav bezpečnosti a navrhli taková opatření, aby společnost nemusela zbytečně investovat do nových řešení. V dalších 2 měsících jsme provedli analýzu rizik, kterým zákazník může čelit, upravili jsme bezpečnostní směrnice a připravili školící materiály pro zaměstnance. Přínosem byla úspora nákladů a zvýšení úrovně bezpečnosti při současném zajištění kontinuity a zastupitelnosti role bezpečnostního správce.

Popis outsorcované správy

Během procesu budování informační bezpečnosti v organizaci zcela jistě dospějete dříve nebo později do fáze, kdy se neobejdete bez role bezpečnostního správce, jehož úkolem je zajišťovat odborné aktivity v oblasti bezpečnosti ICT. Bezpečnostní správce musí mít povědomí o platné legislativě, normách a metodikách souvisejících s řízením bezpečnosti a jejím zajištěním, musí se neustále vzdělávat, sledovat aktuální trendy a hrozby a být v neustálém kontaktu nejen s oborem bezpečnosti, ale také s dalšími oblastmi ICT. Najít a udržet zaměstnance, který všechny tyto nároky splňuje, však není jednoduché. Efektivním řešením tak může být outsourcing správy bezpečnosti formou služby.

Outsourcing správy bezpečnosti spočívá ve svěření určených činností do rukou externích specialistů. Každý takový projekt vychází z individuálních podmínek a požadavků organizace a je tedy do značné míry unikátní. Cílem je maximálně naplnit požadavky a očekávání organizace tak, aby výsledný „produkt“ co nejvíce vyhovoval při současném optimálním naplnění bezpečnostních požadavků. Výsledkem je pak soubor outsourcovaných činností v oblasti bezpečnosti, které organizaci účinně pomáhají při jejím řízení.

Mezi hlavní přínosy outsourcingu správy bezpečnosti patří

  • Externí specialisté, kteří se dané problematice věnují neustále, disponují zpravidla hlubšími znalostmi a zkušenostmi, než vlastní zaměstnanec, který se bezpečnosti věnuje jen okrajově.
  • Maximálně efektivní využití prostředků – organizace nemusí hradit veškeré náklady na vlastního specialistu, kterého pak např. nemusí vytěžovat na 100 %.
  • Naprostá nezávislost externího specialisty na vnitřních interpersonálních a dalších vazbách.
  • Přizpůsobení jednotlivých outsourcovaných činností individuálním potřebám organizace.

Reference

V této oblasti máme mnohaleté zkušenosti z implementací řady projektů pro významné organizace ve svém oboru, jako jsou:
  • Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Internet Info
  • Home Credit International

Kontaktujte nás


Ověření: 

​​​