Navzdory pandémii jsme znovu obhájili certifikaci ISO i v tomto roce
08.06.2021   
Navzdory pandémii jsme znovu obhájili certifikaci ISO i v tomto roce

​Jako v každém roce, i v tom letošním, jsme znovu úspěšně obhájili certifikát pro systém managementu kvality ISO 9001:2015. Ze závěrečné zprávy certifikačního orgánu Lloyds Register vyplývá, že náš zavedený systém managementu jakosti je efektivním nástrojem řízení společnosti, resp. jejích procesů, a neustále ho zlepšujeme.

"I přes krizi, spojenou s Covidem-19, jsme v AEC opět obhájili certifikaci ISO 9001:2015. Je tak jasné, že nenadálý a poté i dlouhodobý homeoffice – a s tím spojené náhlé změny, neměly negativní vliv na předem nastavené procesy v naší firmě. Získání letošního certifikátu pro nás znamená jasný důkaz, že kvalita naší práce nekolísá i přes těžkosti spojené s děním v globálním měřítku. První takovýto ISO certifikát, jsme získali už v roce 1998, a ke spokojenosti našich zákazníků v tom budeme pokračovat i nadále, a to bez ohledu na případné další vnější negativní vlivy," uvedla vedoucí divize Risk & Compliance společnosti AEC Karin Gubalová.

QMS UKAS

První certifikát ISO v oblasti řízení kvality získala společnost AEC již v roce 1998. Za tu dobu AEC prošla řadou testování jakosti a má s těmito procesy dlouhodobé zkušenosti.

Systém managementu jakosti je popsán ve známé řadě norem ISO 9000. Jedná se o normy, které vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Norma ISO 9001:2015 je pak základem budování celého systému. Definuje požadavky na systémy řízení kvality ve společnostech, které prokazují svou schopnost trvale poskytovat produkty vyhovující technickým a legislativním předpisům a zároveň produkty odpovídající stále se měnícím požadavkům zákazníků.

QMS certifikát (CZ)

QMS certificate (EN)