Zranitelnosti v produktech Windows
26.04.2022
Zranitelnosti v produktech Windows

​Upozorňujeme na objevené zranitelnosti v produktech Windows. Jedná se o více zranitelností s hodnocením až CVSS 8,8. Aktuálně nemáme informace o aktivním zneužívání těchto zranitelností.

Doporučujeme aktualizaci zranitelného softwaru na novější verze, ve kterých je již aplikována záplata.


Seznam zranitelností

Produkt

CVE

CVSS skóre

windows_server_2008
windows_server_2012
windows_server_2016
CVE-2022-245418,8
windows_server_2008
windows_server_2012
windows_server_2016
CVE-2022-269198,1


Hrozba zneužití

Aktuálně nám není známo aktivní zneužívání těchto zranitelností.


Mitigace

Zranitelnosti je možné detekovat pomocí Tenable pluginu​.

Doporučujeme aktualizovat zranitelné produkty na verze, které mají zranitelnost již opravenou.


Reference

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-24541
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-26919

Zdroj hlášení o zranitelnosti

Informace z databáze zranitelností ze dne 12. 4. 2022.