Zranitelnosti v produktech Windows
20.04.2022
Zranitelnosti v produktech Windows

​Upozorňujeme na objevené zranitelnosti v produktech Windows. Jedná se o více zranitelností s hodnocením CVSS 9,8. Aktuálně nemáme informace o aktivním zneužívání těchto zranitelností.

Doporučujeme aktualizaci zranitelného softwaru na novější verze, ve kterých je již aplikována záplata.


Seznam zranitelností

Produkt

CVE

CVSS skóre

windows_server_2012
windows_server_2016
windows_server_2019
CVE-2022-268099,8
windows_server_2012
windows_server_2016
windows_server_2019
CVE-2022-244928,8
windows_server_2012
windows_server_2016
windows_server_2019
CVE-2022-245338


Hrozba zneužití

Aktuálně nám není známo aktivní zneužívání těchto zranitelností.


Mitigace

Doporučujeme aktualizovat zařízení s operačním systémem Windows na nejnovější verze, ve kterých jsou již aplikovány bezpečnostní záplaty. Další bezpečnostní opatření nejsou nutná.


Reference

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-24533
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-24528
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-26809

Zdroj hlášení o zranitelnosti

Informace z databáze zranitelností ze dne 12. 4. 2022.