Security Awarenesshttps://aec.cz/cz/novinky/Stranky/Security-Awareness.aspxSecurity Awareness<p>Počet a závažnost útoků metodami sociálního inženýrství dramaticky roste. Hackeři neomylně cílí na nejslabší část firemní ochrany, na lidský faktor, a využívají přitom stále sofistikovanějších postupů a technologií. <br></p><p>Tytam jsou náhodné pokusy s rozesíláním podvodných dopisů. Firmy a instituce dnes čelí propracovanému phishingu, naprosto věrohodně působícím falešným telefonátům a stále častěji i útokům s využitím umělé inteligence. </p><p>Cílem všech těchto aktivit je zneužít účty zaměstnanců, a získat přístup do systému společnosti tak, aby ji útočníci mohli následně vydírat nebo použít jako odrazový můstek k napadení jejích partnerů. </p><p>Firma může disponovat sebevyspělejší technologickou ochrannou, ale ta je k ničemu v okamžiku, kdy se útočník rozhodne namísto lámání složitých kódů zaměřit na oklamání nedostatečně proškolených zaměstnanců. </p><p>Obranný val každé firmy je tak silný, jak pevný je její nejslabší článek. A tím vždy byl, je a bude člověk se svými typicky lidskými nedokonalostmi a slabostmi. Poznatky přitom ukazují, že neexistuje efektivnější ochrana firemního prostředí než poučení zaměstnanci, kteří dovedou správně a včas reagovat. </p><p>Nejlepším řešením, jak ochránit firmu před kybernetickými zločinci, je proškolit její lidi. Udělat ze slabosti přednost. Podívejte se, jak vám můžeme pomoci na <a href="https://socialing.cz/cs">www.socialing.cz​</a>.<br></p><br>
ARICOMA Group kupuje švédskou technologickou a poradenskou společnost Stratiteqhttps://aec.cz/cz/novinky/Stranky/aricoma-group-kupuje-svedskou-technologickou-a-poradenskou-spolecnost-stratiteq.aspxARICOMA Group kupuje švédskou technologickou a poradenskou společnost Stratiteq<p> <strong style="color:#6773b6;">​Skupina ARICOMA pokračuje ve své mezinárodní expanzi a kupuje švédskou technologickou a poradenskou společnost Stratiteq. ARICOMA Group, která je součástí skupiny KKCG, touto akvizicí posiluje svou pozici na skandinávských trzích a zároveň rozšiřuje své kompetence v oblasti strategického poradenství a podnikových řešení založených na vytěžení hodnoty dat, které mají společnosti k dispozici (data-driven business solutions). Akvizicí společnosti Stratiteq s kancelářemi v Malmö a Stockholmu přibude do skupiny ARICOMA více než 100 nových zaměstnanců.</strong> </p><p>„Našli jsme skvělou firmu s úžasnými lidmi,“ komentuje akvizici Ludovic Gaudé, Head of Custom Software Development Operations skupiny ARICOMA. „Sedmnáctiletá historie společnosti Stratiteq mluví sama za sebe, firma vytvořila mnoho inovativních projektů pro regionální i mezinárodní společnosti, jako jsou Haldex, Skånetrafiken, Securitas nebo Vattenfall. Je vidět, že její zaměstnanci jsou opravdovými odborníky v oblasti zpracování a využití firemních dat; od vývoje pokročilých softwarových aplikací až po inovativní strategie, které mění fungování zákazníků v digitálním prostředí. Významně posílí skupinu Aricoma a my zase urychlíme jejich růst. Ideální kombinace," dodává Gaudé. </p><p> <img src="/cz/PublishingImages/news/2021/stratiteq-johan-ahlqvist.jpg" data-themekey="#" alt="" style="margin:5px;width:75px;height:100px;float:left;" />Johan Ahlqvist, předseda představenstva společnosti Stratiteq, pokračuje: „Jsme rádi, že se můžeme připojit ke skupině ARICOMA. Je to přirozený posun v příběhu společnosti Stratiteq. Urychluje implementaci strategie, kterou jsme přijali v roce 2020 a zároveň tento krok respektuje základní hodnoty, na nichž byla společnost Stratiteq před 17 lety založena. Těšíme se na spolupráci se společnostmi ve skupině a na společné vytváření inovativních řešení pro naše klienty."<br><br></p><p> Skupina ARICOMA Group usiluje o to, aby se z ní stal silný evropský hráč v oblasti ICT a SW řešení. Podle Michala Tománka, investičního ředitele KKCG, je akvizice dalším krokem na cestě k tomuto cíli: „Stratiteq nám pomůže nejen zvětšit náš profil ve Skandinávii, ale i obohatit naše schopnosti v nesmírně atraktivní sféře digitální transformace.” </p><p>Stratiteq bude i po akvizici pokračovat pod stávající značkou a vedením současného manažerského týmu. </p><p><img src="/cz/PublishingImages/news/2021/stratiteq-frank-hennekens.jpg" data-themekey="#" alt="" style="margin:5px;width:75px;height:100px;float:right;" />Frank Hennekens, generální ředitel společnosti Stratiteq, říká: „Máme velké ambice a dosud jsme se stoprocentně soustředili na to, dosáhnout jich vlastními silami. Když jsme se ale setkali s lidmi, kteří stojí za skupinou ARICOMA, cítili jsme, že to mezi námi vzájemně rezonuje, a to i z hlediska podnikové kultury. Jsme přesvědčeni, že naše kompetence přirozeným způsobem doplňují odbornost skupiny ARICOMA. Věřím, že toto spojení nám pomůže posunout naše podnikání zase o krok dál." </p><p>K podpisu smlouvy došlo v pondělí 30.8.2021, kdy se majitelé společnosti Stratiteq dohodli se zástupci ARICOMA Group na prodeji 100% podílu ve společnosti. Celá transakce ještě podléhá schválení příslušným antimonopolním úřadem a vypořádání transakce se očekává počátkem října 2021. Po dokončení všech formalit bude mít ARICOMA Group devět členů, konsolidovaný obrat přes 8,8 miliardy korun a EBITDu téměř 962 milionů korun. Celkový počet zaměstnanců přesáhne 3 000.<br>​​<br> </p><p></p><p> <img src="/cz/PublishingImages/news/loga/stratiteq-logo-50px.jpg" data-themekey="#" alt="" style="margin:5px;" /> <br>Stratiteq je technologická a poradenská společnost poskytující konzultační služby progresivně uvažujícím klientům, jejichž cílem je využívat data k rozvoji a udržitelnosti vlastního podnikání. Stratiteq klientům umožňuje převzít kontrolu nad jejich digitální budoucností prostřednictvím dodávek technologií a implementace strategií, které dávají možnost uplatňovat inteligentní rozhodování a učinit z dat konkurenční výhodu. Stratiteq se specializuje na odvětví veřejné dopravy, odborných služeb a výroby. Společnost Stratiteq byla založena v roce 2004 a má více než 100 zaměstnanců s kancelářemi v Malmö a Stockholmu. Mezi klienty společnosti Stratiteq patří Haldex, Höganäs, Region Skåne, Securitas, Skånetrafiken a Vattenfall. </p><p> </p><p> <img src="/cz/PublishingImages/news/loga/aricoma-group-purple-50px.jpg" data-themekey="#" alt="" style="margin:5px;" /> <br>ARICOMA Group je předním středoevropským dodavatelem IT služeb s významnou skandinávskou přítomností. Její tržby přesahují 8,8 miliardy korun a zaměstnává přes 3 000 specialistů. Ti poskytují své služby stovkám klientů na nejméně dvaceti různých trzích. ARICOMA Group je zaměřena jak na klienty ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Pomáhá jim orientovat se v rychle se měnícím prostředí obchodních příležitostí a rizik, které přináší nástup nových technologií. Složení firem, jež má ARICOMA Group v portfoliu, dává možnosti nabízet komplexní řešení pro digitální transformaci, včetně UX designu a poradenství, vyvíjení softwaru na míru, IT infrastrukturu a řízení IT operací, cloudové procesy a cloudové bezpečnostní služby. Mezi významné členy ARICOMA Group patří švédsko-středoevropský dodavatel zakázkového softwaru Seavus, česko-slovenský integrátor systémů AUTOCONT, vývojáři zakázkového softwaru Cleverlance Enterprise Solutions a KOMIX, specialista na kybernetickou bezpečnost AEC či DataSpring, provozující datacentrum s evropským certifikátem Tier III. </p><p> </p><p> <img src="/cz/PublishingImages/news/loga/KKCG-logo-35px.jpg" data-themekey="#" alt="" style="margin:5px;" /> <br> KKCG Group, kterou řídí jeden z nejúspěšnějších českých podnikatelů Karel Komárek, je mezinárodní investiční společností s celkovou účetní hodnotou přesahující 7 miliard EUR. Skupina KKCG rozvíjí své obchodní aktivity ve dvaceti osmi zemích světa a mezi klíčové oblasti jejího působení patří zábavní průmysl, energetika, IT technologie a nemovitosti. Vlastní podíly v mnoha mezinárodních společnostech, mezi něž patří například SAZKA Group, ARICOMA Group, MND Group, KKCG Real Estate, US Methanol, kapitálový fond Springtide Ventures a další. KKCG investuje také do amerického fondu Jazz Venture Partners se sídlem v Silicon Valley, který se zaměřuje například na investice do technologií pro zlepšení lidské výkonnosti skrze neurovědu. </p> <br> <br>
Navzdory pandémii jsme znovu obhájili certifikaci ISO i v tomto rocehttps://aec.cz/cz/novinky/Stranky/navzdory-pandemii-jsme-obhajili-certifikaci-iso-i-v-tomto-roce.aspxNavzdory pandémii jsme znovu obhájili certifikaci ISO i v tomto roce<p> <strong>​Jako v každém roce, i v tom letošním, jsme znovu úspěšně obhájili certifikát pro systém managementu kvality ISO 9001:2015. Ze závěrečné zprávy certifikačního orgánu Lloyds Register vyplývá, že náš zavedený systém managementu jakosti je efektivním nástrojem řízení společnosti, resp. jejích procesů, a neustále ho zlepšujeme.</strong></p><p>"I přes krizi, spojenou s Covidem-19, jsme v AEC opět obhájili certifikaci ISO 9001:2015. Je tak jasné, že nenadálý a poté i dlouhodobý homeoffice – a s tím spojené náhlé změny, neměly negativní vliv na předem nastavené procesy v naší firmě. Získání letošního certifikátu pro nás znamená jasný důkaz, že kvalita naší práce nekolísá i přes těžkosti spojené s děním v globálním měřítku. První takovýto ISO certifikát, jsme získali už v roce 1998, a ke spokojenosti našich zákazníků v tom budeme pokračovat i nadále, a to bez ohledu na případné další vnější negativní vlivy," uvedla vedoucí divize Risk & Compliance společnosti AEC Karin Gubalová.</p><div style="text-align:center;"> <img class="maxWidthImage" alt="QMS UKAS" src="/cz/PublishingImages/news/2018/qms-logo-ukas.jpg" data-themekey="#" style="width:350px;height:245px;" /> </div><p>První certifikát ISO v oblasti řízení kvality získala společnost AEC již v roce 1998. Za tu dobu AEC prošla řadou testování jakosti a má s těmito procesy dlouhodobé zkušenosti. </p><p>Systém managementu jakosti je popsán ve známé řadě norem ISO 9000. Jedná se o normy, které vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Norma ISO 9001:2015 je pak základem budování celého systému. Definuje požadavky na systémy řízení kvality ve společnostech, které prokazují svou schopnost trvale poskytovat produkty vyhovující technickým a legislativním předpisům a zároveň produkty odpovídající stále se měnícím požadavkům zákazníků.</p><p> <a href="/cz/Documents/Files/2021/AEC-QMS-CESCZ.PDF" target="_blank">QMS certifikát (C<span>Z</span>)</a></p><p> <a href="/cz/Documents/Files/2021/AEC-QMS-ENGUS.PDF" target="_blank">QMS certificate (<span>EN</span>)</a></p>

 

Blog

 

 

Masivní únik dat ze streamingové platformy Twitchhttps://www.antivirus.cz/Blog/Stranky/masivni-unik-dat-ze-streamingove-platformy-twitch.aspxMasivní únik dat ze streamingové platformy Twitch
Riskantní spolupráce s dodavateli: kybernetické útoky na ně letos stojí za největšími úniky firemních dathttps://www.antivirus.cz/Blog/Stranky/riskantni-spoluprace-s-dodavateli-kyberneticke-utoky-na-ne-letos-stoji-za-nejvetsimi-uniky-firemnich-dat.aspxRiskantní spolupráce s dodavateli: kybernetické útoky na ně letos stojí za největšími úniky firemních dat
ESET odhalil skupinu FamousSparrow, která sleduje vlády, soukromé společnosti a hotelyhttps://www.antivirus.cz/Blog/Stranky/eset-odhalil-skupinu-famoussparrow-ktera-sleduje-vlady-soukrome-spolecnosti-a-hotely.aspxESET odhalil skupinu FamousSparrow, která sleduje vlády, soukromé společnosti a hotely
Pokračování útoku Sunburst? Stejná skupina patrně stojí i za novým backdoorem Tomirishttps://www.antivirus.cz/Blog/Stranky/pokracovani-utoku-sunburst.aspxPokračování útoku Sunburst? Stejná skupina patrně stojí i za novým backdoorem Tomiris
Špehovací software FinFisher je ještě zákeřnější, vylepšil svůj arzenál o nové funkcehttps://www.antivirus.cz/Blog/Stranky/spehovaci-software-finfisher-je-jeste-zakernejsi.aspxŠpehovací software FinFisher je ještě zákeřnější, vylepšil svůj arzenál o nové funkce
Pozor na nový trojan BloodyStealer, krade účty na populárních on-line herních platformáchhttps://www.antivirus.cz/Blog/Stranky/pozor-na-novy-trojan-bloodystealer.aspxPozor na nový trojan BloodyStealer, krade účty na populárních on-line herních platformách
Hackerská skupina Indra útočila v Íránu, je to varování pro kritické infrastruktury po celém světěhttps://www.antivirus.cz/Blog/Stranky/hackerska-skupina-indra-utocila-v-iranu-je-to-varovani-pro-kriticke-infrastruktury-po-celem-svete.aspxHackerská skupina Indra útočila v Íránu, je to varování pro kritické infrastruktury po celém světě
Jak malé a střední firmy zvládaly krizi během pandemiehttps://www.antivirus.cz/Blog/Stranky/jak-male-a-stredni-firmy-zvladaly-krizi-behem-pandemie.aspxJak malé a střední firmy zvládaly krizi během pandemie
FormBook se prodává na hackerských fórech a stal se nejčastější hrozbou pro světové i české počítačové sítěhttps://www.antivirus.cz/Blog/Stranky/formbook-se-prodava-na-hackerskych-forech-a-stal-se-nejcastejsi-hrozbou-pro-svetove-i-ceske-pocitacove-site.aspxFormBook se prodává na hackerských fórech a stal se nejčastější hrozbou pro světové i české počítačové sítě
Největším rizikem jsou pro české uživatele aplikace infikované bankovním malwaremhttps://www.antivirus.cz/Blog/Stranky/nejvetsim-rizikem-jsou-pro-ceske-uzivatele-aplikace-infikovane-bankovnim-malwarem.aspxNejvětším rizikem jsou pro české uživatele aplikace infikované bankovním malwarem

CDC info

 

 

Závažné zranitelnosti v Pulse Securehttps://aec.cz/cz/cdc-info/Stranky/zavazne-zranitelnosti-v-pulse-secure.aspxZávažné zranitelnosti v Pulse SecureCritical
Zranitelnost ve VMware vSphere Clienthttps://aec.cz/cz/cdc-info/Stranky/zranitelnost-ve-vmware-vsphere-client.aspxZranitelnost ve VMware vSphere ClientCritical
Windows Server a Windows 10 zranitelnost v http Protocol Stacku (http.sys) v rámci Windows IIS serveruhttps://aec.cz/cz/cdc-info/Stranky/windows-server-a-windows-10-zranitelnost-v-http-protocol-stacku-http.sys-v-ramci-windows-iis-serveru.aspxWindows Server a Windows 10 zranitelnost v http Protocol Stacku (http.sys) v rámci Windows IIS serveruCritical
Zranitelnost Thunderbird verze 78.8.1 do verze 78.10.1https://aec.cz/cz/cdc-info/Stranky/zranitelnost-thunderbird-verze-78.8.1-do-verze-78.10.1.aspxZranitelnost Thunderbird verze 78.8.1 do verze 78.10.1Low
Security update pro Adobe Acrobat a Readerhttps://aec.cz/cz/cdc-info/Stranky/security-update-pro-adobe-acrobat-a-reader.aspxSecurity update pro Adobe Acrobat a ReaderCritical
Zranitelnost Dell dbutil ovladačehttps://aec.cz/cz/cdc-info/Stranky/zranitelnost-dell-dbutil-ovladace.aspxZranitelnost Dell dbutil ovladačeHigh
Kompromitace Git serveru PHP, útočníci vložili backdoor do aktualizacíhttps://aec.cz/cz/cdc-info/Stranky/kompromitace-git-serveru-php-utocnici-vlozili-backdoor-do-aktualizaci.aspxKompromitace Git serveru PHP, útočníci vložili backdoor do aktualizacíMedium
Kritické zranitelnosti v produktech F5 BIG-IP a F5 BIG-IQhttps://aec.cz/cz/cdc-info/Stranky/kriticke-zranitelnosti-v-produktech-f5-big-ip-a-f5-big-iq.aspxKritické zranitelnosti v produktech F5 BIG-IP a F5 BIG-IQCritical
Kritická zranitelnost Microsoft Exchange Serverhttps://aec.cz/cz/cdc-info/Stranky/kriticka-zranitelnost-microsoft-exchange-server.aspxKritická zranitelnost Microsoft Exchange ServerCritical
Kritická zranitelnost VMWare vCenter Serverhttps://aec.cz/cz/cdc-info/Stranky/kriticka-zranitelnost-vmware-vcenter-server.aspxKritická zranitelnost VMWare vCenter ServerCritical